Skip to the content

Hvorfor skader det klimaet at spise oksekød?

I Danmark spiser vi meget kød og det er især oksekød, der udleder meget CO2.

En ko skal spise rigtigt meget mad for at vokse sig stor og give os mælk og kød. Der er et stort tab af proteiner og andre næringsstoffer, når man sender planter igennem et dyr og videre til mennesker – frem for at give planter, såsom kartofler, direkte som mad til mennesker.

Desuden kræver det et stort jordareal at dyrke foder til kvæg.

Både kvæg og får udleder drivhusgassen metan. De bøvser og prutter metan, som er en 25 gange så stærk drivhusgas som CO2.