Skip to the content

Hvordan bliver en opskrift klimaberegnet?

Eksempel på en klimavenlig udgave af spaghetti med kødsovs - spaghetti med linsesovs

Hvorfor opgør man klimaaftrykket i kg CO2?

Det er langt sværere at beregne klimapåvirkninger af maden end at lave en næringsberegning af en opskrift. I klimaberegninger bruger man ofte ”kg CO2-ækvivalenter”, som enhed. Det er dog ikke nogen logisk enhed, da vi ikke spiser en bøf for at få 'en vægt' fødevare”. Vi spiser, fordi vi skal være mætte, og det skal smage godt. Man kan opgøre klimaaftrykket i forhold til vægten af et måltiden, energien i et måltid eller protein-indholdet i et måltid. De fleste danskere får rigeligt protein, så derfor er det kun en vigtig enhed for ældre personer eller elite-sportudøvere. Hvis man opgør tallene i forhold til energiindholdet (MJ), så vil det favorisere de energirige retter. Det er en brugbar parameter, hvis retterne er sunde. 

Hvor stor forskel kan der være i klimaaftrykket på en ret?

I Madpyramidens opskrifter har vi valgt at bruge vægt, som kg CO2-ækvivalenter som enhed, når vi sammenligner retter. Vi skriver det blot som kg CO2 pr kg fødevare for at lette læsningen.
Hvis vi opgjorde klimaaftrykket i forhold til den energi, du kan få ud af måltidet (målt som Megajoule), ville tallene se anerledes ud. Se eksemplerne i skemaet. Trods forskellige enheder udleder en ret med kød stadig meget mere CO2 end en ret med bønner/linser og grøntsager. Dertil kommer de andre miljøfordele såsom mindre luftforurening og et mindre brug af areal af landjord til dyrkning af grøntsager frem for kød.

Boller i karry med svinekød Boller i karry med kylling Boller i karry med linser Forskel
3,4 kg CO2 per kg 2,6 kg CO2 per kg 1 kg CO2 per kg Op til 3 gange forskel
0,12 kg CO2 per MJ 0,12 kg CO2 per MJ 0,06 kg CO2 per MJ Op til 2 gange forskel

 

Burger med hakkebøf Burger med kylling Burger med veggie-sliders Forskel
22,5 kg CO2 per kg 3,5 kg CO2 per kg 1,7 kg kg CO2 per kg Op til 13 gange forskel
0,82 kg CO2 per MJ 0,15 kg CO2 per MJ 0,07 kg CO2 per MJ Op til 12 gange forskel

Om tallene: Energiforbruget til bagning og kogning er taget med i beregningerne. Svinekødet er beregnet som fersk kød fra slagtehus. Krydderier er ikke medtaget, da vi mangler korrekte tal på deres klimaaftryk.

Hvorfor varierer klimaaftrykket for en fødevare?

Klimaeffekten af den mad vi spiser kan variere meget alt efter, hvordan man beregner den. Et kg oksekød kan svinge fra 12-15 kg CO2 per kg til 50-60 kg CO2 pr kg. Det afhænger af, hvad man regner med i klimaaftrykket. Er dyrenes foder, transport, landareal med? I de tal, som vi i Coop regner opskrifterne med er tallet ca. 55 kg CO2 pr kg oksesmåkød. Vi anvender databasen Ecoinvent. Det er dr. Agro Henrik Saxe fra Mindful Food Solutions, der har stået for at gennemføre beregningerne i samarbejde med Coops ansvarlighedsafdeling.