Skip to the content

Hvilke modeller er brugt til at beregne Madpyramidens klimaaftryk?

Når man beregner klimaaftryk, så bruger man en livcyklusvurdering – også kaldet life cycle assessment på engelsk. Ud over betydningen af CO2 på klimaet, kan man også beregne betydningen af øget arealanvendelse, luftforurening, forsuring og mange andre miljøfaktorer. Så klimaaftrykket er en kompleks størrelse.

Vi har i udregningen af Madpyramidens klimaaftryk ikke indregnet, at man generelt bruger et større areal til at producere et kilo oksekød frem for et kilo kartofler. Vi medregner dog konsekvent udledningen af drivhusgasser, der opstår, når et naturområde bliver omlagt til landbrug. Det hedder land use change på engelsk (ILUC) . Det gør vi, da CO2eq forbundet med nedlægning af landbrug er betydeligt for produktionen af animalske produkter.

Miljøparametre såsom luftfourering, forsuring o.s.v. er ikke med. Der er heller ikke medregnet den positive sundhedsmæssige fordel, hvis danskerne spiste efter Madpyramiden. Det vil forbedre folkesundheden og mindske klima- og miljøbelastningen, hvis danskerne i højere grad spiser efter Madpyramiden.

Til beregning af CO2-udledningen for Madpyramiden er der brugt modellen konsekvens LCA (forkortet cLCA) og databasen Simapro og metoden Stepwise (2.-0 LCS consultants, 2019b). Dataene til beregningerne stammer fra databasen Ecoinvent. Det er suppleret med data fra LCA-Food, der tager udgangspunkt i danske forhold.

Det er dr. Agro Henrik Saxe, der har stået for at gennemføre uafhængige beregninger fra Coop.