Skip to the content

Hvad gør Coop for klimaet og sundheden?

I Coop samarbejder vi med Danmarks Grønne Tænketank, CONCITO om at hjælpe dig med at leve mere klimavenligt. Derfor har vi blandt andet opdateret Madpyramiden.

I Coop arbejder vi også med at reducere brugen af plastik, bruge mere genanvendt plastik og mere biobaseret plast. Desuden reducerer vi årligt vores energiforbrug i butikkerne med 20 % ved blandt at opstille vamepumper og sætte solceller på butikkernes tage.

Hvad gør Coop for sundheden?

I Coop arbejder vi aktivt med at udvikle nye varer med Nøglehullet og Fuldkornsmærket, så du kan gøre et sundt indkøb. Vi har i Coop også hvert år 150.000 skolebørn i gang med at lave retter med grøntsager på skolerne og derhjemme.