Skip to the content

Hvor stor betydning har maden for dit klimaaftryk?

Over 20 % af en danskers klimaaftryk kommer fra maden. Det betyder, at dit forbrug af mad i gennemsnit er større end dit forbrug af el, varme og brændstof til privatkørsel. Det er særligt kød og mejeriprodukter, der giver klimabelastningen. Til gengæld udleder grøntsager langt mindre. Det viser tal fra Danmarks Grønne Tænketank, CONCITO (tal fra 2019).

Cikeldiagram, som viser dit klimaaftryk