Skip to the content

Hvad betyder transport for CO2 aftrykket?

Hvorfor er der både dansk og udenlandsk frugt i Madpyramiden?

De fleste grønsager og frugter i Madpyramiden er dyrket på friland i Danmark. Det er fx robuste grøntsager såsom kartofler, gulerødder og kål i bunden af Madpyramiden. Det er også æbler og pærer i midten af Madpyramiden.

Der er også importeret frugt i Madpyramidens midte såsom vindruer og appelsiner. Der er nemlig ikke så stor en klimabesparelse ved at spise lokalt frem for importeret frugt og grønt. En appelsin udleder 0,5 kg Kg CO2 per kg, mens danske æbler udleder 0,4 Kg CO2 per kg. Det viser tal fra Danmarks grønne tænketank, CONCITO (tal fra 2019).

Man kan vælge frugt og grønt i sæson dyrket på friland, hvis man ønsker at skære yderligere ned på sit klimaaftryk.

Hvorfor har Coop importeret frugt og grønt?

Generelt udgør transporten under 10 procent af en fødevares klimabelastning. Den største udledningen kommer fra selve dyrkningen. Så dansk og importeret frugt har næsten den samme udledning. Udenlandske æbler har eksempelvis et CO2 aftryk på 0,5 kg CO2 per kg, mens danske æbler har 0,4 kg CO2 per kg. Det viser tal fra den grønne tænketank, CONCITO (2019).

I Coop bliver frugt og grønt transporteret med skib og lastbil, der har en lavere belastning end fly. Det er kun ganske få fødevarer såsom friske blåbær, der bliver transporteret med fly fra Chile i vinterhalvåret.

I langt de fleste tilfælde vil den største belastning fra transporten ske, når du kører dine varer hjem fra supermarkedet. Derfor kan det være en god idé at tage cyklen, når det er muligt.