Skip to the content

Sådan påvirker din mad klimaet

Din mad påvirker klimaet på mange forskellige måder. Det kræver for eksempel energi at opvarme drivhuse, og køer udleder drivhusgasser, når de prutter.

Din mad påvirker klimaet

Når du spiser mad, vil det altid have en påvirkning på klimaet. Klimaaftrykket er forskellig fra fødevare til fødevare.

Det samlede forbrug af fødevarer i EU skaber mellem 1/5 og 1/3 af alle de drivhusgasser, som vi udleder i Europa.

Produktion påvirker ofte klimaet mere end transport

Madens samlede klimaaftryk handler ofte mere om, hvordan din mad er produceret, end hvordan og hvor langt maden er transporteret.

Hvor meget en fødevare belaster klimaet, kan altså ikke altid måles i, hvor langt varen er transporteret.

Derfor kan man ikke sige, at det altid er mest klimavenligt at spise lokale varer.

Vil du gerne gøre en forskel for klimaet, så kan du med fordel også se på, hvordan du transporterer dig selv til og fra supermarkedet hver dag, og hvordan dine fødevarer bliver produceret.

Produktion kræver energi

Når vi dyrker en tomat eller laver ost, så udleder det drivhusgasser.

Der bliver brugt energi, når vi bruger maskiner, opvarmer stalde eller køler rum ned, og når vi transporterer varer.

Når vi bearbejder jorden og gøder, og når koen prutter og bøvser, så udleder det også drivhusgasser.

Dyrkning af foder medfører skovrydning

Når vi holder dyr som køer og grise, så skal vi også dyrke foder til dem. Det medfører ofte, at vi rydder store områder med skov for at få plads til at dyrke foderet på.

Når skoven forsvinder, frigør den CO2, som er bundet i planterne til atmosfæren. Det bidrager igen til, at drivhuseffekten bliver øget, og at jordens klima ændrer sig.

Det anslås, at omkring 18 procent af alle verdens CO2-udledninger skyldes skovrydning.

Containerskibe er mere klimavenlige

Mange varer bliver transporteret med containerskibe, som er den mest klimavenlige transport.

Den transportform koster ikke meget i det samlede klimaregnskab for maden, også selvom maden kommer langvejs fra.

For eksempel koster det omkring ½ deciliter olie at fragte 1 kilo bananer med skib en tur rundt om jorden.