Transport og klima

Nogle madvarer bliver lavet lokalt, mens andre kommer langvejs fra. Hvor meget en vare belaster klimaet, kan ikke altid måles i, hvor langt varen er blevet transporteret. Derfor kan man ikke sige, at det altid er mest klimavenligt at spise lokale varer. 

Grøntsager fra friland eller drivhus

De største udledninger finder ofte sted, når fødevaren bliver produceret, og ikke under transporten. For eksempel, belaster danske tomater næsten altid klimaet mere end spanske tomater, selvom de spanske tomater er transporteret 3000 kilometer i lastbil til Danmark. De danske tomater er dyrket i drivhuse, som kræver store mængder energi at varme op, mens de spanske tomater er dyrket på friland og har udnyttet solens lys.

Lokale eller globale grøntsager og frugter

Mange varer bliver transporteret med containerskibe, som er den mest klimavenlige transport. Den transportform koster ikke meget i det samlede klimaregnskab for varen, selvom det kommer langvejs fra. For eksempel koster det omkring ½ deciliter olie at fragte et kilo bananer med skib en tur rundt om jorden. 

Hvis du vil gøre en indsats for klimaet, så er det rigtig effektivt at skære ned på dit forbrug af kød på og droppe bilen ned til butikken.