Det udleder fødevarerne

Når vi dyrker en tomat eller laver ost, så udleder det drivhusgasser. Der bliver brugt energi, når vi bruger maskiner, opvarmer stalde eller køler rum ned, og når vi transporterer varer. Når vi bearbejder jorden og gøder, og når koen prutter og bøvser, så udleder det også drivhusgasser.

Når vi holder dyr som køer og grise, så skal vi også dyrke foder til dem. Det medfører ofte, at vi rydder store områder med skov for at få plads til at dyrke foderet på. Når skoven forsvinder, frigør den CO2, som er bundet i planterne til atmosfæren. Det bidrager igen til, at drivhuseffekten bliver øget, og at jordens klima ændrer sig. Det er anslået, at omkring 18 procent af alle verdens CO2 udledninger skyldes skovrydning.

Reducer dit CO2 udslip med madpyramiden

Det samlede forbrug af fødevarer i EU skaber mellem en femtedel og en tredjedel af alle de drivhusgasser, som vi udleder i Europa.

Den mad, du vælger at spise, betyder rigtig meget for, hvor meget du påvirker klimaet. Hvis du spiser efter madpyramiden, kan du reducere din klimaudledning fra dit fødevarebrug med omkring 30 procent eller op til 1100 kilo CO2. Kig på madpyramiden, her ligger grøntsager i bunden og kød i toppen. Noge af det mest effektive er at spise mindre kød. Vælger du for eksempel at skære ned på dit forbrug af kød og samtidig at vælge lyst kød frem for rødt kød, som madpyramiden anbefaler, så har du sparet klimaet for 40 procent af de udledninger, en almindelig danskers kødforbrug ville skabe.   

Hvis alle mennesker i Danmark spiser efter madpyramiden, så vil klimagevinsten være cirka 6 millioner tons CO2 om året. Det svarer til næsten det samme som hele den danske privatbilisme udleder på et år.

Når du køber ind og laver mad, kan du derfor gøre en stor forskel for klimaet. Hver dag.